fbpx

รับซื้อรถมือสอง.com โทร.081 663 3333

รถมือสอง

รถมือสอง

รถมือสอง คือ?

ความเป็นมาและกำเนิด รถมือสอง (Used car) คือรถที่ผ่านการเป็นเจ้าของมาแล้วมากว่า 1 ครั้ง

รถมือสอง มีจำหน่ายทั่วไปตาม เต๊นท์รถมือสอง บริษัทรถเช่า แฟรนไซด์ของตัวแทนจำหน่ายรถใหม่

ประวัติธุรกิจร้าน รับซื้อรถมือสอง

กำเนิดธุรกิจ เต้นท์รถยนต์มือสอง การขายรถการ รับซื้อรถมือสอง (Buy Used car) เกิดขึ้นครั้งแรก โดย บริษัท เอ็มไพร์สเตท มอเตอร์ แวกอน เป็นผู้จำหน่ายรถมือสอง เป็นครั้งแรก ในปี พศ. 2411  อ้างอิงจาก https://th.wikipedia.org/wiki/รถมือสอง

  1. การโอนลอย
  2. ซื้อขายรถมือสอง และการรับประกัน

การรับประกันหลังจากซื้อรถมือสอง

ผู้ขายมักจะมีการรับประกัน ให้เพิ่มเติมในบางส่วน


การโอนลอย

การโอนลอย คือ

By a2cars

รับซื้อรถมือสอง รถบ้าน ทุกรุ่น เรา รับซื้อรถยนต์มือสอง ให้ราคาสูง.

Related Posts