สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขายรถ กรณีรถมีเล่มทะเบียนพร้อม

  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชนและ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขายรถ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขายรถ ในกรณีรถผ่อนหมดแล้วและมีเล่มทะเบียนพร้อม
1. เล่มทะเบียนตัวจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ชุด
3. คู่มือเข้าศูนย์บริการและคู่มือการใช้รถ
4. กุญแจสำรอง

ในกรณีรถยังติดไฟแนนซ์

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขายรถ

1.สำเนาทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ชุด
3. หนังสือคู่สัญญาไฟแนนซ์ *ถ้ามี
4. ในกรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้นำเอกสารมาด้วย
5. กุญแจสำรอง

อ่านต่อ…. การขายรถติดไฟแนนซ์

จะขายรถต้องทำยังไง ?

จะขายรถต้องทำยังไง

จะขายรถต้องทำยังไง ดี เรามีวิธี แนะนำครับ ก่อนอื่น ต้องเช็คเอกสารสัญญา ซื้อขายรถ ต่างๆ ให้ครบถ้วน
– เช็คเล่มคู่มือ การตรวจสภาพรถ
– ตรวจวันหมดอายุ ต่อภาษี รถ และประกันรถ(ถ้ามี)
– เช็คอะไหล่รถ น๊อต และอะไหล่ต่างๆ ว่าครบถ้วนไหม

About Author:

รับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง ให้ราคาสูง