fbpx

รับซื้อรถมือสอง.com โทร.081 663 3333

โอนลอย

การโอนลอย

การโอนลอย คือ เจ้าของรถได้ตกลงขายรถของตนให้กับผู้ซื้อ โดยมีการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเรียบร้อย เช่น สัญญาซื้อขาย เอกสารการโอนลอย หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ แต่ฝ่ายผู้ซื้อยังไม่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิรถยนต์ที่ซื้อนั้นเป็นชื่อตัวเอง ยังใช้เป็นชื่อเจ้าของคนเก่า

เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม การโอนลอย ในการโอนหลายทอด โดยคนที่จะซื้อต่ออีกทอดเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ตามภาระค่าธรรมเนียมก็ยังมักจะตกแก่ เต๊นท์รถ หรือเฟรนไซด์ ตัวแทนจำหน่ายรถมือสอง นั้นเองโดยรวมอยู่ในราคา จำหน่ายรถมือสอง ดังกล่าวแล้วข้างต้น

By a2cars

รับซื้อรถมือสอง รถบ้าน ทุกรุ่น เรา รับซื้อรถยนต์มือสอง ให้ราคาสูง.

Related Posts