สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขายรถ กรณีรถมีเล่มทะเบียนพร้อม

  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชนและ

Read More